VILKÅR OG BETINGELSER

 

RFIDbutikken lar deg og din virksomhet kjøpe, bestille og skreddersy RFID- og NFC-brikker og -produkter.

Vilkårene og betingelsene presentert i dette dokumentet (her omtalt som “Leveransevilkår”) regulerer all kjøp og leveranse av varer og tjenester via RFIDbutikkens nettsted, ved webadresse www.RFIDbutikken.no. Nettstedet eies og driftes av BarPoint Mobile AS, org. nr. 995 391 384.

Ved å bestille eller kjøpe fra, eller på annen måte benytte deg av tjenester som nettstedet tilbyr, samtykker du i og aksepterer i sin helhet de vilkår og betingelser som er presentert i dette dokumentet. Les Leveransevilkårene nøye før du benytter av deg av nettstedets tjenester.

Disse Leveransevilkår erstatter alle øvrige salgs- og leveringsbetingelser du som kunde er blitt tilbudt eller henvist til, så sant ikke andre betingelser er uttrykkelig avtalt i skriftelig form og med signatur fra vår ledelse.

Produktbeskrivelser
Vi gjør vårt ytterste for å levere korrekt informasjon og beskrivelse av våre produkter. Billedmateriell vedrørende våre produkter er kun ment å være veiledende. Vi tar forbehold om at produkter vil kunne avvike noe når det gjelder bilder og annen visuell presentasjon av produktet.  Dersom du har konkrete krav knyttet til visuell utforming tilråder vi at du avsjekker disse med oss før bestilling av produktet.

Ansvar
Det er kundens ansvar å forsikre seg om at produktene som anskaffes via vårt nettsted kan anvendes til og er hensiktsmessige for kundens formål.

Du som kunde forstår og godtar at BarPoint, eller BarPoints leverandører eller lisensgivere, under ingen omstendighet har økonomisk, objektivt eller juridisk ansvar, utover beløpet betalt for varen, for
(i) enhver type skader eller følgeskader;
(ii) kostnader for innkjøp eller erstatning av produkter eller tjenester,
(iii) avbrudd i bruk eller tap eller ødeleggelse av data,

Du forstår og godtar at BarPoint Mobile AS, eller BarPoint Mobile ASs leverandører eller lisensgivere, under ingen omstendighet er ansvarlig overfor deg eller din virksomhet for eventuelle direkte, indirekte, spesifikke eller mindre spesifikke skader eller følgeskader, inkludert erstatning for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap som følge av bruk av varen eller manglende evne til å bruke varen korrekt.

Du forstår og godtar at BarPoint Mobile As ikke har ansvar for eventuelle feil som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Priser
Prisene på våre produkter vil kunne variere over tid. Prisene som gjelder ved anskaffelse av produkter er slik de er angitt på vårt nettsted på tidspunktet for foretatt kjøp eller bestilling. Prisjusteringer på våre produkter i etterkant av kjøp eller bestilling vil ikke innvirke på inngått pris.

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusive MVA, frakt og miljøavgifter. Fraktkostnader vil kunne variere i henhold til vekt og andre faktorer. Fraktkostnadene oppgis separat på vårt nettsted i bestillings-/kjøpsprosessen.

Kjøp og Bestilling
Vi leverer RFID- og NFC-produkter til våre kunder gjennom
i) online kjøp av varer,
ii) bestilling av varer som betales via faktura.

Ved bestilling av varer vil vi innen kort tid etter bestilling sende faktura på oppgitt e-post-adresse som ble oppgitt ved bestilling. For varebestillinger over kr 5000,- vil bestillingen først effektueres når betaling via faktura er mottatt.

Levering
Leveringstid for standardprodukter (produkter uten menyvalg) er 2-3 virkedager. Leveringstid for tilpassede produkter er 10-12 virkedager.

Vi leverer varer i hele Norge. Vi tilstreber å levere alle varer så hurtig som mulig.  Alle leveringstider som oppgis må anses som veiledende; vi påtar oss ikke ansvar for forsinkelser.

Kvalitetsgaranti
Vi følger internasjonale kvalitetsnormer for RFID- og NFC-brikker som tillater feilrate på maksimum 0,3% av brikkene. Dersom feilrate overskrider disse verdiene kan varen erstattes i henhold til våre generelle garantibestemmelser, slik beskrevet nedenfor.

Garanti
Garanti gjelder for 12 – tolv – måneder fra leveringstidspunkt. Garanti omfatter mangler som skyldes materiell-, produksjon- og konstruksjonsfeil. Garanti betinger normal bruk og gjelder mangler som ikke er påført av kunde eller annen 3. part med hensikt eller som en følge av at varen er behandlet feil eller påfør defekt(er) gjennom annen ytre påvirkning.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å erstatte varen med tilsvarende, men ikke nødvendigvis identisk, vare eller ved å sørge for reperasjon av varen.

Det forutsettes at varen kontrolleres ved mottak av varen og at eventuelle mangler som avdekkes ved mottak av varen reklamers innen 10 virkedager fra mottak.

Det forutsettes at varen returneres til oss forsvarlig pakket, uten fraktkostnader for oss, sammen med en skriftlig rapport om mangler, bruken av varen og ethvert annet forhold som vil kunne ha betyding for vår vurdering av reklamasjonen.

Denne garanti, som beskrevet i dette dokumentet, aksepteres av kunden og erstatter alle andre muntlige og skriftlige formuleringer og garantibestemmelser vedrørende varens kvalitet, yteevne og produksjonsstandard.

Force Majeure
Er vi forhindret fra å levere varer eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan rå over, slik som brann, krig, militære trusler, opprør, beslag, valuta restriksjoner, mangel på grunnleggende ressurser, manglende tilgang på transportmidler eller drifstoff, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter, er BarPoint Mobile AS fritatt for alt ansvar utover i reklamasjonstilfeller å kreditere mangelfulle varer, begrenset oppad til beløpet betalt for varen.

Personvern
Vi tar ditt personvern på høyeste alvor. Det er vår policy å beskytte all informasjon om deg og din virksomhet relatert til din bruk av våre nettjenester.

Ved å bruke vårt nettsted samtykker du i at vi kan kommunisere med deg elektronisk om sikkerhet, personvern og administrative spørsmål knyttet til din bruk av våre produkter og tjenester.

En cookie er en informasjonskapsel som et nettsted lagrer på den besøkendes datamaskin og som den besøkendes nettleser tilgjengeliggjør for nettstedet hver gang den besøkende oppsøker nettstedet. Vi bruker cookies for å identifisere deg som bruker og dine preferanser i bruk av nettstedet med det formål å bidra til at du kan anvende nettstedet på en effektiv måte.

Brukere som ikke ønsker cookies anvendt på sine datamaskiner bør sette sine nettlesere til å avvise cookies før man bruker nettstedet. Dette vil dog kunne medføre den ulempe at visse funksjoner på nettstedet ikke vil fungere tilfredsstillende så lenge cookies ikke tillates.

Vi vil hverken selge, låne ut, overføre eller på annen måte tilgjengeliggjøre person-identifiserbar informasjon til utenforstående parter for markedsføringsformål eller andre formål.

 

Leveransevilkårene ble sist oppdatert 22. mai 2017.