BRUKSOMRÅDER FOR RFID- OG NFC-TEKNOLOGI

MANGE BRUKSOMRÅDER FOR RFID

RFID har allerede en stor utbredelse innen industri- og tjenestesektor. RFID-brikker og -produkter anvendes blant annet for bagasjemerking, adgangskontroll, medlemsidentifikasjon, identifikasjon og tracking av utstyr og deler i industrien, merking av dyr, tyverisikring, transport-logistikk, pasient håndtering, miljø og sikkerhet.

Bransjer og områder hvor RFID i økende grad benyttes innbefatter:

  • Avl og oppdrett
  • Butikker og butikkjeder
  • Byer og kommuner
  • Bygg og anlegg
  • Energibedrifter
  • Events, konserter og festivaler
  • Flyplasser
  • Forretningsbygg
  • Frakt og transport
  • Hotell- og overnatting
  • Kinoer
  • Kollektiv- og persontransport
  • Landbruk
  • Messearrangører
  • Museer
  • Olje og gass
  • Omsorg og pleie
  • Opplevelsessentre
  • Parkering
  • Produksjonsbedrifter
  • Reisearrangører
  • Renovasjon
  • Helsestudioer og treningssentre
  • Skipsindustri
  • Sport og idrett. Arenaer, anlegg og arrangementer
  • Svømmehaller
  • Sykehus og klinikker
  • Utbyggingsprosjekter
  • Utelivsbransjen
  • Vask- og renholdstjenester
  • Vei og infrastruktur
  • Vekter- og sikkerhetsselskap

Ønsker du informasjon om hvordan din virksomhet kan utnytte RFID kontakt oss her.

 

MANGE BRUKSOMRÅDER FOR NFC

NFC er basert på RFID og utgjør en videre utvikling og tilpasning av RFID HF standarder i utgangspunktet for å støtte kommunikasjon med mobiltelefoner og lignende utstyr. Dette innbefatter blant annet forbedret sikkerhet, som er viktig på mobilområdet. Den forbedrede sikkerheten gjør at NFC i dag er populært også innenfor mange områder som ikke er mobil-relatert. NFC har derfor i dag et stort antall bruksområder.

NFC for mobil:
NFC gjøre det blant annet enkelt for forbrukere å motta på mobilen innhold og tjenester direkte fra produkter, plakater, utstillinger, stands, skilt og trykt reklame. Forbrukere vil ved å lese en NFC-tag kunne få frem mobilt innhold som er relevant for situasjonen man befinner seg i. NFC-tags kan levere informasjon, opplevelser, underholdning, sanntidsdata, kundestøtte, produktidentifikasjon, lokasjontjenester, kjøpsmuligheter, sosiale nettverk, verdi- og rabattkuponger, lettvint mobil betaling i butikk og innen markedsføring generelt.

 
Ønsker du informasjon om hvordan din virksomhet kan utnytte NFC kontakt oss her.